En aquest mes de setembre, es va aprovar la constitució de la Comissió de Gèneres. Aquesta mesura, s’ha pres amb la determinació de dotar-nos d’eines per millorar el nostre Fanclub. Se cerca afavorir la igualtat de gèneres dins el si de la mateixa entitat.

La Comissió de Gèneres inicia amb dues companyes al capdavant, però cercarà la manera d’implicar a més sòcies. La intenció és bastir un petit grup motor que pugui tirar endavant totes les activitats o propostes que cregui convenient.


Per començar, la nova Comissió de Gèneres durà a terme diverses tasques i assumirà diverses responsabilitats:
Entomarà el paper de la redacció del protocol contra violències masclistes i de gèneres.


Vetllarà i fomentarà el respecte i bon funcionament del Fanclub. Ho farà mitjançant activitats, cursos o proporcionant eines que permetin erradicar els masclismes que puguin esdevenir.


– Iniciarà propostes o els debats que cregui necessari per fomentar la participació i l’encaix de les dones i les persones dels diversos col·lectius LGTB en el nostre Fanclub.

Es tracta, doncs, d’un primer pas per avançar cap a la igualtat de drets entre totes les persones del nostre Fanclub i per promoure la comoditat i lliure participació sense discriminacions de tota persona en les activitats i funcionament de la nostra entitat.

Perquè estem convençudes que només des del feminisme i per tant, des de l’antimasclisme, l’antilgbtifòbia o l’antisexisme en general, podrem bastir un FCSP Catalunya Fanclub i una societat més respectuosa, diversa i millor.