A ningú el sorprendrà, a hores d’ara, que la Covid19 hagi ajudat a maximitzar els greuges que patim per culpa del capitalisme, al mateix moment que ha contribuït a fer-los més visibles. Aquest fet s’ha donat en totes les capes o esferes de la nostra vida privada i col·lectiva. Inclòs, en el món del futbol. De nou, hem vist com el negoci i l’interès econòmic s’ha imposat per damunt de tot. Ha transcendit als interessos del mateix esport i els de la classe treballadora que el gaudeix i li dóna sentit. 

Jugadors i treballadores en risc, estadis buits amb graderies sense seguidores, torneigs adulterats… han esdevingut una constant en la major part de les competicions del futbol europeu. És lògic pensar que aquesta situació ha allunyat, un xic més, el futbol de les persones que ens agrada aquest esport. I és que s’han reemprés campionats justificant-se en un suposat intent de contribuir a la supervivència i viabilitat econòmica dels clubs. Segons els benintencionats, s’ha fet per evitar perdre part dels ingressos que generen les diverses lligues. És obvi, però, que les complicacions econòmiques d’aquestes entitats privades ja fa temps que són força inviables.

La determinació del Fanladen i alguns fanclubs

Per intentar implementar competicions justes i pràctiques empresarials sostenibles en el futbol professional alemany i, alhora, revertir la pèrdua de confiança en l’esport entre els aficionats i el públic, diversos fanclubs i el Fanladen del FC Sankt Pauli van crear un grup de treball: El “Neuer Fußball” (Futbol Nou). Juntes, van redactar el Ein anderer Fußball ist möglich – Den deutschen Profifußball reformieren  ( Un altre futbol és possible: reformar el futbol professional alemany). Un text de bones pràctiques que pretén convertir-se en la base d’una acció conjunta a la la DFL (Deustche Fussball Liga) i la DFB (Deutsche Fussball Bund). 

En el Preàmbul del text, el “Neuer Fußball” fixa, com a punts molt importants: 

 • La participació.
 • El fet de promoure la cultura democràtica.
 • El treball en favor de la diversitat i contra qualsevol forma de discriminació.
 • La viabilitat econòmica de la competició i dels clubs.
 • El Control i seguiment d’unes pautes i codis que ajudi a regular els punts anteriors.

Segons les persones redactores, només així es pot impulsar una competició justa tot reforçant la integritat esportiva, la credibilitat, l’acceptació social i dels aficionats, i l’estabilitat econòmica del futbol professional.

Amb la implicació de totes

Les responsables del text també exposen que aquestes regles han de ser assumides i impulsades en el marc de la DFB i la DFL. I que aquests organismes els traslladin, amb l’ajut dels aficionats, a altres grups implicats com els clubs, patrocinadors i col·laboradors, i, si és el cas, especialistes externs. 

La proposta demana un marc normatiu i restriccions clares i fermes per a tots els implicats, per tal de, per exemple, evitar la corrupció o els conflictes d’interessos. La importància en aquest punt es percep tant cabdal, que arriben a demanar que aquestes pautes siguin incorporades al procediment de llicència. Amb aquesta petició se cerca la finalitat de poder sancionar, de manera immediata i conforme a dret, les possibles vulneracions.

S’exigeix una transparència total amb avaluacions externes i independents. Amb els controls esmentats, es vol aconseguir uns reajustaments econòmics de tots els estaments de la DFL i dels clubs per a trobar la sostenibilitat econòmica. Es vol fer de manera que es construeixin estructures sòlides. Estructures que no vetllin només per assolir èxits de manera ràpida i que serveixin per assolir funcionar més independent possible. Es vol evitar la dependència extrema actual del capital extern. Alhora, proposen distribuir els ingressos generats per l’associació de lliga, per augmentar l’atractiu de les competicions nacionals de manera més uniforme. 

Propostes concretes

Com hem dit abans, aquest “nou futbol” es vol fer amb la participació de les aficions organitzades i reconegudes en i pels estatuts de la DFL. S’incideix, també, en la transcendència de regular i fomentar la seva participació en els diversos clubs. I és que, les participants del grup de treball, afirmen que sense una participació i una col·laboració reals no serà possible capgirar l’actual crisi de confiança que pateix el futbol.

D’entre les propostes concretes, que segueixen les línies que us expliquem, en destaquem aquestes:

 • Distribuir els ingressos generats per l’associació de lliga per augmentar l’atractiu de les competicions nacionals de manera més uniforme.
 • Controlar i regular la despesa.
 • Recompensar l’activitat econòmica sostenible en termes de responsabilitat social i sancionar a qui les eludeixi.
 • Un balanç públic obligatori per a tots els clubs per documentar l’impacte social a partir de criteris econòmics, ecològics i socials.
 • Reformar el procés de llicència tenint en compte els punts esmentats anteriorment.
 • Modificar la clau de distribució dels ingressos per tal que es prioritzi les estructures dels clubs segons la norma 50 + 1.
 • Donar més pes al treball juvenil i a la formació de talents en la distribució de la renda i regular-los de manera més comprensiva.
 • La creació d’un consell assessor de fans, que el comitè executiu de la DFL escolti sobre tots els temes relacionats amb els seguidors i, alhora, pugui fer recomanacions.

El nostre parer

Des del Fanclub Catalunya, valorem molt positivament el text i el posicionament del grup de treball “Neuer Fußball”. I, tot i que no vam poder participar en el redactat d’aquest, compartim la major part dels punts recollits. Tanmateix, som sabedors que juguem en el terreny de joc del futbol modern i que el text serà un crit que es perdrà, solidàriament, entre les graderies.  Sobretot si després de la seva publicació no es promou, es lluita o es fomenta la seva viabilitat.